Novinky - harabinawex

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Novinky

Otváracie hodiny


Po: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
Ut: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
St: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
Št: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
Pi: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
So: Zatvorené/Na objednávku
Ne: Zatvorené/Na objednávku

Infolinka: 0908 737 634
harabinova@harabinawex.sk

 
 

Novinky

 

NOVINKA
Poistenie čelného skla motorových vozidiel -  nový produkt č. 549


VÝHODY


- Pri poškodení čelného skla od kamienka, vandalizmom.... poškodený nemusí vinníka naháňať ,   rovnako nemusí dokazovať vinníkovi zavinenie ,
- Poškodený nemusí chodiť po poisťovniach
-  Obhliadku , nahlásenie, výmenu  klientovi vybavíme priamo u nás
- Spoluúčasť zaplatíme za klienta
- Bezhotovostný výmena , t.zn., že poškodený za výmenu alebo opravu neplarí , poisťovňa zaplatí za klienta poistné plnenie na účet servisu

SPÔSOB  DOJEDNÁVANIA POISTENIA


Produkt poistenie čelné skla MV je určený širokej cieľovej skupine, nakoľko nie je podmienený iným poistením.
V poisťovni  KOOPERATIVA klient nemusí mať dojednané poistenie PZP a zároveň nemusí mať dojednané ani havarijné poistenie. Typ a vek motorového vozidla je bez obmedzenia.
Základom pre dojednávanie nového produktu „poistenie čelného skla motorového vozidla“ (ďalej len poistenie čelného skla MV) je výber poistnej sumy uvedenej v návrhu poistnej zmluvy.

ROZSAH POISTENIA


Poistenie čelného skla MV kryje nasledovné poistné riziká:

a) poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napr. stret, náraz, pád, krupobitie, výbuch, a pod.,

b) poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie (ďalej len „vandalizmus“)

c) územná platnosť poistenia: územie Európy (geografické územie).

d) Poistným obdobím je 1 rok

SPOLUÚČASŤ


1. V prípade výmeny čelného skla MV sa klient podieľa na poistnej udalosti 5% z poistného plnenia.
2. V prípade opravy čelného skla MV
je poistné plnenie bez spoluúčasti.

Bonus pre klientov Milan Harabin -  AWEXÚ : pokiaľ sa klient rozhodne o výmenu v našom servise, spoluúčasť za neho uhradí naša firma, čiže
spoluúčasť poškodený neplatí

POISTNÁ SUMA, POISTNÉ, SADZOBNÍK


V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza sadzobník: 
 
 

Poistná suma

Poistné

200 €

39 €

350 €

49 €

500 €

59 €

1000 €

99 €

 
 
 


BONUSOVÉ A INÉ ZĽAVY NA POISTNOM

V produkte poistenie čelného skla MV je možné použiť nasledovné zľavy:

• Zľava za viac poistení v KOOPERATIVE.................................................... vo výške 10%
• Vstupná produktová zľava (platná do 30.06.2012)...................................... vo výške 10%

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky