Obchodné podmienky - harabinawex

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obchodné podmienky

E - shop
Otváracie hodiny


Po: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
Ut: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
St: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
Št: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
Pi: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30
So: Zatvorené/Na objednávku
Ne: Zatvorené/Na objednávku

Infolinka: 0908 737 634
harabinova@harabinawex.sk

 
 

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky
 
1. Základné ustanovenia  


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu Milan Harabin
AWEX.
Predávajúcim sa rozumie spoločnosť : Milan Harabin
AWEX, Košovská cesta 2,97101 Prievidza, zapísaná v OÚ  Prievidza, živnostenský .reg. 304-3440
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi

2. Spôsob objednávania

Kupujúci si môže objednať so sortimentu tovar osobne na predajni, emailom ,alebo prostredníctvom internetového obchodu. Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach www.harabinawex.sk
Podmienkou odoslania objednávky je registrácia. V prípade, že nemôžete objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-mailom na            e-mailovu adresu harabinovaarabinawex.sk. V e-maili uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne typ motorového vozidla, rok výroby a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo). Podmienkou pre platnosť online objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Všetky prijaté elektronické objednávky považujeme za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.
Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu objednávku. Pri potvrdení bude u presnený termín dodania. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu, druhu tovaru má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Ceny tovaru, zľavy, poštovné a balné

Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeny cien vo výnimočnom prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru, ako aj pri výraznom náraste inflácie, zmien peňažných kurzov a prípadných tlačových chýb. V takomto prípade ma kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.
Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.  Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné, a vzťahujú sa len na tovar ponúkaný predávajúcim na internetovom obchode.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Objednaný tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou UPS na dobierku  . Predávajúci si stanovuje poštovné a poplatok za dobierku . K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je uvedená pri prihlásení a v objednávke podľa váhy tovaru. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí tovaru od kuriéra. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.
Základné poštovné je : Kuriérom UPS balík do 2kg - 4,74Eur s Dph,  2,1 - 20kg -  5,76Eur s Dph a  20 - 40 kg  - 8,80 Eur s Dph. Presná cena a možnosť dopravy sa dynamicky zobrazuje pri objednávke.

4. Dodacie podmienky  

Tovar je dodávaný s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť), alebo vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte pri vyplňovaní objednávky. Dodanie tovaru je uskutočňované jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky .
Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí  a schválení obidvoch strán.
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo.  Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy napíšte zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.

5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku do 6 hod  bez uvedenia dôvodu a to telefonicky ,alebo mailom. Stornovať objednávku je možné aj po 6 hodinách pokiaľ má status NOVÁ, prípadne SPRACOVÁVA SA.
Zákazník môže stornovať objednávku písomne e-mailom, telefonicky alebo osobne. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak v prípade potreby upresnenia detailov objednávky sa nedokáže spojiť zo zákazníkom telefonicky ,alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
O stornovaní objednávky bude zákazník vhodným spôsobom informovaný (e-mailom, telefonicky).
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Podľa zák. 108/2000 Z.z  tak môže učiniť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Ak sa rozhodnete o odstúpenie od zmluvy posielajte nám tovar späť BEZ DOBIERKY, alebo nám ho doručte osobne. Peniaze Vám budú vrátené v lehote do 15 dni od prevzatia tovaru.
Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. Ak nedodržíte tieto podmienky odstúpenie od zmluvy bohužiaľ nebudeme môcť akceptovať.
Podľa uvedeného zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru objednaného na zálohu  ,alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, prípadne tovar v hodný len na určitý presný model auta. Takouto zákazkovou výrobou  sa rozumie napr. výroba samolepiek, nakoľko jednotlivé druhy sú vyrábané podľa požiadaviek spotrebiteľa v rôznych rozmeroch a farbách.

Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku kuriér UPS vie podržať v depe cca 7 dní. Po tomto termíne zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame.  Zákazník bude označený ako nedôveryhodný a  nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.
6. Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy
V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 50 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie poštou ,alebo elektronickou formou so splatnosťou 7 dní.
Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.
7. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku čo najskôr po jej dodaní a skontrolovať jej úplnosť, ako aj správnosť uvedených údajov o množstve, neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu závad  je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode.

Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. Reklamáciu si môžete uplatniť písomným oznámením, prostredníctvom e-mailu o zistených závadách tovaru na kontaktnej adrese.
Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné.
Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov.
Väčšina výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou č.116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok montáže nie je možné reklamáciu uplatniť.
Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou ,alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.

8.  Podmienky pri aplikácii / montáži a užívaní tovaru:

8.1  Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, jedná sa o špecifický tovar a je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

8.2  Spojlery (nárazníky, masky, výdychy, prídavné krídla, difúzory, prahové nadstavce atď.) je nutné pred lakovaním alebo ďalšou úpravou skúšobne otestovať na presnosť lícovania a v prípade odchýlok dopasovať a upraviť na vozidle. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené so vzniknutými škodami dodatočných modifikačných alebo lakovačských prác brané v úvahu.

8.3 Pri svetelných produktoch (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov.  Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu.
8.4 Niektoré produkty v sortimente predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky č. 725/2004 MDPaT ako aj neskorších doplnení a zmien vyhlášky č. 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia, atď.) nespĺňajú, je možné užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach.

8.5  Náklady spojené s montážou / aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

9. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod. Osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.
Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod. Používaním obchodu, respektíve vyplnením registračného formulára súhlasí zákazník so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu Milan Harabin
AWEX  sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

10. Záverečné a prechodné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a túto zmenu vyhlásiť vhodným spôsobom. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že spory nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou, rozhodne príslušný súd prevádzkovateľa obchodu.

Prevádzkovateľ (predávajúci)
: Milan Harabin
AWEX, Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza, IČO: 33612510, DIČ : 1020586776

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky